Velkommen til denne nye hjemmeside der har det formål at klargøre hvor let det er at handle med aktier.

Vi er amatører og påberåber os ikke at være verdensmester i børshandel, så det er mit håb at du vil bidrage med oplysninger og erfaringer der kan være en hjælp for andre amatører. 

Hvordan kommer man i gang?

Start med at vælge en børshandler du har fuld tillid til. I mange tilfælde er det din bankforbindelse du vælger. Det vil være praktisk i det du skal have en konto til afregning af handlerne dels skal du have et depot til de aktier du kommer til at ligge inde med.